Dofinansowania na kursy

URZĘDY PRACY MOGĄ FINANSOWAĆ SZKOLENIA I KURSY
NAWET DO 100% ICH WARTOŚCI!

NIE CZEKAJ, WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ!

Jeżeli jesteś osobą:

  • zarejestrowaną w Urzędzie Pracy
  • zdecydowaną na przekwalifikowanie zawodowe
  • chcącą zapewnić sobie własne źródło dochodu

– skorzystaj z naszych szkoleń oraz pomocy finansowej Urzędu Pracy!

Finansowanie szkoleń dotyczy osób bezrobotnych, które:

  • zdecydują się rozpocząć działalność gospodarczą lub
  • mają zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu/szkolenia lub
  • pracują i są w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

oraz osób prowadzą swój biznes florystyczny i chcą rozwijać swoje umiejętności (KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY).

Co zrobić, aby otrzymać finansowanie

  1. Nawiąż kontakt ze swoim Urzędem Pracy – informacje uzyskasz w dziale szkoleń, doskonalenia zawodowego lub podobnym. Omów i uzgodnij z pracownikami Urzędu Pracy lokalne uwarunkowania finansowania.
  2. Wskaż, że chcesz odbyć kurs/szkolenie w Szkole Florystycznej Małgorzaty Niskiej, jako placówkę zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod nr 2.14/00338/2010, podaj nasz numer telefonu (0 508 746 259).
  3. Skontaktuj się następnie z nami!
Koszyk
Przewiń do góry