Mistrz florystyki dzienny – wpisowe

650,00 

Roczny kurs mistrzowski zakończony egzaminem państwowym!

Kupując kurs, opłacasz wpisowe 650 zł.
Czesne miesięczne 1350 zł płatne przez 12 miesięcy nauki.

 

Czytaj więcej poniżej.

Brak w magazynie

Trwa nabór na roczny kurs MISTRZ FLORYSTYKI.

START:

 

SYSTEM KSZTAŁCENIA

Kurs Mistrz florystyki trwa 1 rok i prowadzony jest w formie 12 zjazdów,
jeden 4-dniowy zjazd w miesiącu (poniedziałek-czwartek) w godz. 8:00-16:45.
Łączna ilość godzin kursu to aż: 480!

CENA KURSU I SYSTEM PŁATNOŚCI

Wpisowe: 650 zł
Czesne miesięczne 1350 zł płatne przez 12 miesięcy nauki.

650 zł koszt organizacji egzaminów w Oranżerii Pałacu w Wilanowie
(koszty nie uwzględniają opłat za egzamin na rzecz Izby Rzemieślniczej).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU

Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej
ul. Kampinoska 22, Łomianki k/Warszawy

BAZA NOCLEGOWA

Dla naszych kursantów przygotowaliśmy miejsca noclegowe oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny z serwisem kawowym.

DLA KOGO KURS MISTRZOWSKI?

Kurs Mistrz florystyki skierowany jest do osób, które ukończyły kurs Florysta w Szkole florystycznej Małgorzaty Niskiej lub zdobyły tytuł Florysty Czeladnika w innej placówce.

Osoby chcące przystąpić do egzaminu mistrzowskiego ponadto muszą spełnić jeden z następujących warunków ujętych w art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych ( Dz. U z 2017r. poz. 89).

 • 1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

 • a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego,

 • albo

 • b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

 • 2) posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

 • 3) posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

 • 4) posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

 • 5) posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

 • 6) posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Program kursu Mistrz Florystyki

Środki wyrazu twórczego

 • Podstawowe elementy kompozycji plastycznej: punkt, linia, forma, płaszczyzna, światło i cień.
 • Barwa i jej właściwości.
 • Kształtowanie form przestrzennych.
 • Zasady kompozycji (ład, uszeregowanie, symetria, asymetria, grupowanie, równowaga).
 • Rysunek projektowy.
 • Wykonywanie projektów kompozycji.
 • Styl kompozycji i wnętrza.
 • Naczynia i pojemniki.

Kompozycje w naczyniach – warsztaty i teoria

 • Projektowanie różnych form kompozycji.
 • Formy i obiekty florystyczne.
 • Technika wykonania a możliwości kompozycyjne.
 • Stylizacja zastosowanie i sposób eksponowania.
 • Kalkulacja i organizacja dekoracji.
 • Układanie kompozycji w naczyniu.
 • Wykonywanie własnoręczne naczyń

Wiązanki i bukiety

 • Rodzaje wiązanek i bukietów.
 • Technika układania wiązanek i bukietów.
 • Kalkulacja wiązanek i bukietów
 • Wykonywanie wiązanek i bukietów konstrukcyjnych, graficznych

Dekoracje okolicznościowe

 • Projektowanie elementów dekoracji związanych z okolicznościami.
 • Kalkulacja i organizacja dekoracji okolicznościowych.
 • Dekoracje i stylizacje związane z Adwentem i Bożym Narodzeniem.
 • Dekoracje i stylizacje związane z Wielkanocą.
 • Dekoracje sal bankietowych i restauracyjnych na różne okazje.
 • Dekoracje przestrzenne do biur i restauracji.
 • Dekoracje wnętrz o charakterze publicznym na różne okazje (jubileusz, konferencja, koncert, wystawa itp.).
 • Ozdobne pędy, girlandy i festony.
 • Stylizacja dekoracji okolicznościowych.

Florystyka żałobna

 • Tradycje i obyczaje żałobne w kraju i na świecie
 • Kalkulacja i organizacja dekoracji pogrzebowych
 • Dekoracje na sarkofag
 • Kreatywne wieńce okolicznościowe
 • Dekoracje nagrobne, wiązanki żałobne.
 • Bukiet kondolencyjny.
 • Inne formy dekoracji żałobnych: krzyż, poduszka, serce, dekoracja na urnę.
 • Wykonywanie kompozycji o charakterze żałobnym.

Florystyka ślubna

 • Tradycje i obyczaje ślubne w kraju i na świecie.
 • Projektowanie całościowe dekoracji ślubnych.
 • Kalkulacja i organizacja dekoracji związanych ze ślubem
 • Śluby stylizowane.
 • Formy ozdób ślubnych oraz technika ich wykonania.
 • Biżuteria floralna.
 • Stylizacja i wystrój kościoła.
 • Kreatywne dekoracje samochodu.
 • Dekoracja stołów weselnych.
 • Dekoracje wnętrz sal weselnych.
 • Wykonywanie kompozycji związanych ze ślubem.

Dekoracja wnętrz, balkonów i tarasów roślinami pojemnikowymi

 • Projektowanie trwałych obiektów dekoracyjnych z roślinami pojemnikowymi.
 • Kalkulacja i organizacja dekoracji.
 • Wykonywanie naczyń i konstrukcji dla roślin pojemnikowych.
 • Formy dekoracji wnętrz roślinami doniczkowymi.
 • Warunki wzrostu i wybór miejsca dla roślin doniczkowych we wnętrzu. Zasady komponowania dekoracji z roślin doniczkowych dla różnych typów wnętrz.
 • Obsadzanie pojemnika roślinami doniczkowymi.

Kompozycje roślinne o charakterze wystawowym

 • Projektowanie dekoracji wystawowych.
 • Formy dekoracji o charakterze wystawowym.
 • Przygotowanie ekspozycji wystawy florystycznej.
 • Dobór roślin i materiałów, oraz elementów konstrukcyjnych.
 • Sposoby prezentacji roślin i kompozycji.
 • Wykonanie dekoracji wystawienniczych.

Kompozycje z roślin trwałych

 • Metody konserwacji roślin.
 • Formy kompozycji i technika ich wykonywania.
 • Kalkulacja i organizacja dekoracji.
 • Układanie kompozycji z roślin utrwalonych.
 • Dekoracje trwale do różnych wnętrz i okoliczności.

Organizacja wnętrza salonu florystycznego

 • Image firmy (logo firmy, fasada, okno wystawowe).
 • Lokalizacja.
 • Architektura sklepu (elementy wnętrza, regały, sufit, oświetlenie, posadzka, kolor).
 • Organizacja wnętrza salonu florystycznego.
 • Pracownia – zaplecze.
 • Asortyment.
 • Klienci.
 • Dostawcy

Zarys wiedzy o stylach i ornamentyce roślinnej

 • Dekoracje roślinne świata starożytnego.
 • Średniowiecze i renesansowe dekoracje kwiatowe.
 • Dekoracyjność stylu kompozycji kwiatowych w baroku i rokoko.
 • Kompozycje klasycystyczne.
 • Dekoracje kwiatowe XIX wieku.
 • Style w bukieciarstwie XX wieku.
 • Układanie kompozycji stylizowanych w duchu epok historycznych.

Kalkulacja kosztów dekoracji roślinnych

 • Obliczanie kosztów różnych form kompozycji kwiatowych.
 • Obliczanie kosztów projektów stylizacji.

Organizacja i zarządzanie firmą

 • Marketing w handlu detalicznym – zachowania nabywców, lokalizacja w handlu detalicznym, pozycjonowanie.
 • Projekt sklepu i asortyment – wymiar projektu, asortyment, etapy decyzji.
 • Polityka cenowa – czynniki finansowe, taktyka kształtowania cen, cele polityki cenowej.
 • Obsługa klienta – jako źródło przewagi konkurencyjnej, typy nabywców, usługa jako źródło przewagi, obsługa klientów, monitoring.
 • Zarządzanie popytem w handlu detalicznym – modele, środki taktyczne, wyniki zatłoczenie.
 • Strategia w handlu detalicznym – zarządzanie klientami, kompetencje, zdolności.
 • Pozycja konkurencyjna w handlu.
 • Rekrutacja pracowników.
 • Internet – czynniki wpływające na rozwój, pozycja branży, sprzedaż przez sieć.

Dlaczego warto postawić na kurs Mistrz florystyki?

 • Kurs Mistrz florystyki poprowadzi prekursor florystyki Małgorzata Niska. To spod jej ręki wyszli najlepsi floryści w Polsce, którzy teraz sami szkolą innych i posiadają autorskie szkoły w całej Polsce. Jeśli się szkolić, to najlepiej u źródła!
 • Intensywny kurs o bogatym programie, najkorzystniejszy finansowo (stosunek liczby godzin do ceny) kurs mistrzowski na rynku.
 • Współczesny marketing własnego biznesu. Wasz sukces jest naszym sukcesem.
 • Stawiamy przede wszystkim na stacjonarne, praktyczne szkolenie, bo tylko taki sposób nauki przynosi najlepsze efekty, sprowadzając do minimum nauczanie na platformie i on-line.
 • Możliwość udziału w rozwijających pokazach i wydarzeniach florystycznych, gdzie można nabyć jeszcze większego doświadczenia pod okiem Małgorzaty Niskiej.
 • Nasza pracownia warsztatowa po zajęciach jest do Państwa dyspozycji w celu dalszych, samodzielnych ćwiczeń lub np. doszlifowania zadanego projektu.
 • Możliwość noclegów w korzystnych cenach w pokojach na terenie naszej szkoły florystycznej, co pozwala na zawieranie trwałych wieloletnich przyjaźni oraz wymiany doświadczeń zawodowych kursantów z całej polski.
 • Sala socjalna wyposażona w aneks kuchenny z kuchenką, lodówką, zmywarką, ekspresem do kawy.
 • Egzaminy odbywają się w prestiżowym miejscu – Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU

Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej
ul. Kampinoska 22, Łomianki k/Warszawy

BAZA NOCLEGOWA

Dla naszych kursantów przygotowaliśmy miejsca noclegowe w naszej szkole oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny z serwisem kawowym.

DOKUMENTY PO UKOŃCZENIU KURSU

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Dyplom Mistrza florystyki prestiżowej Szkoły Florystycznej Małgorzaty Niskiej
(również w języku angielskim i niemieckim).
Państwowe Świadectwo MISTRZA FLORYSTYKI wydane przez Izbę Rzemieślniczą (po zdaniu egzaminu).

W razie pytań prosimy o kontakt: 531 259 990, 508 746 259 lub szkola@florystyka.com.

Wpisowe

WPISOWE

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Mistrz florystyki dzienny – wpisowe”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk
Przewiń do góry